Dansikring direct

Persondatapolitik

Det er vigtigt for Verisure at beskytte dine personoplysninger. Du bedes venligst læse denne politik omhyggeligt, da du heri får vigtige oplysninger om, hvordan vi bruger personoplysninger, og vi gør rede for de rettigheder, du har ifølge databeskyttelsesloven.

I denne meddelelse omfatter ’du’ og ’din(e)’ tillige enhver repræsentant, som du har givet fuldmagt til at handle på dine vegne, samt begunstigede og andre personer i din husstand eller organisation. På samme måde omfatter ’vi’, ’os’ eller ’vores’ Verisure A/S som en del af Securitas Direct.

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Verisure A/S

CVR nr.: 25019202

Hovedvejen 2

2600 Glostrup

Indsamling og brug af oplysninger

De oplysninger, som vi indsamler, varierer afhængig af, hvordan du bruger vores tjenester. Personoplysninger, som vi indsamler eller opbevarer om dig, får vi enten direkte af dig, fra tredjemand eller de indsamles som led i aktiviteter på vores hjemmeside og ved brug af vores tjenester (f.eks. video-/lydoptagelser).

1. Markedsføring

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Personlige oplysninger som f.eks. dit navn, hjemmeadresse, telefonnummer, emailadresse, bopælsland og IP-adresse.

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål:

 1. Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig direkte markedsføringsmateriale om vores sikkerhedsprodukter og -ydelser. Dette er i form af e-mails, breve, push beskeder, MMS´er, SMS’er, telefonsalg eller målrettede online-reklamer.
 2. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, fordi vi for nylig har leveret et alarmsystem til dig, kontakter vi dig med nærmere oplysninger om lignende produkter eller ydelser. Dette kan forekomme som særtilbud, rabatter og konkurrencer, medmindre du har bedt os om ikke længere at sende dig markedsføringsmateriale, eller du har fravalgt elektronisk markedsføring. Du vil få mulighed for at fravælge elektronisk markedsføring hver gang, du modtager markedsføringsmateriale med nærmere oplysninger om lignende produkter og ydelser fra os. Du kan også sende os en e-mail, hvori du beder os om ikke længere at sende dig markedsføringsmateriale, eller til enhver tid fravælge elektronisk markedsføring. Du kan sende en e-mail til persondata@verisure.com.
 3. Vores brug af dine oplysninger, som beskrevet ovenfor, er tilladt ifølge gældende markedsførings- og databeskyttelseslovgivning. I de fleste tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger i markedsføringsøjemed, sker dette på grundlag af dit samtykke.
 4. Vores brug af kundedata på sociale platforme til nye kunder sker på grundlag af vores berettigede interesse. Vi vurderer, at vores legitime interesser ikke overskrides af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.
 5. Vi opbevarer dine oplysninger i op til et år efter sidste henvendelse.

2. Online kontakt, (fx chat, alarmtest el. ring mig op)

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn, hjemmeadresse, telefonnummer og en generel beskrivelse af din bolig og dine vaner.

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål:

 1. Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at kunne give dig et prisoverslag. Dette gøres på baggrund af dine personoplysninger, som du har givet os enten over telefonen, ved brug af vores chat, ved brug af vores alarmtest eller efterfølgende besøg hos dig.
 2. Vores brug af dine oplysninger ved online kontakt sker som led i din anmodning om prisoverslag m.v. forud for indgåelse af en kontrakt med os.
 3. Vi opbevarer dine oplysninger i op til et år efter sidste henvendelse.

3. Tilmelding til vores ydelser

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn, hjemmeadresse, kontaktnummer/-numre, e-mailadresse og betalingsoplysninger.
 • Vi indsamler ligeledes oplysninger om dine listede kontaktpersoner som navn, mobilnummer og e-mailadresse.

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål:

 • Vi bruger dine oplysninger til at installere alarm- og overvågningssystem hos dig. Vores behandling er tilladt ifølge gældende databeskyttelseslovgivning, og behandlingen af personoplysninger sker under alle omstændigheder på grundlag af en juridisk bindende kontrakt, dvs. vores kontraktmæssige forpligtelse til at levere overvågningstjenester til dig.

Vi bruger dine listede kontaktpersoners oplysninger til følgende formål:

 1. Vi indsamler oplysninger om de personer, som du ønsker, at vi kontakter, hvis din alarm aktiveres eller i andre situationer, hvor det er nødvendigt at komme i kontakt med dig hurtigt uden det er muligt. Vi kontakter kun dine listede kontaktpersoner i særlig vigtige situationer. De personer, der skal kontaktes i disse tilfælde, kan f.eks. være din partner, familiemedlemmer, naboer, venner eller medarbejdere.
 2. Hvis du giver os personoplysninger om disse personer, erklærer du over for os, at du har informeret dem om, at vi vil bruge deres personoplysninger i deres egenskab af kontaktpersoner i nødstilfælde, og at det er i din og vores berettigede interesse, at vi behandler deres personoplysninger i det omfang, det er tilladt ifølge og er i overensstemmelse med vilkårene i denne persondatapolitik. Vi anbefaler, at du udleverer vores persondatapolitik til dine kontaktpersoner.
 3. Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12).

4. Personnummer (CPR-nummer)

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dit CPR-nummer, som er oplyst af dig.

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål:

 • Vi bruger dine oplysninger i forbindelse med kreditvurdering og ved behandling af økonomiske mellemværender i forbindelse med de løbende betalinger og håndtering af abonnementet på dit alarm- og overvågningssystem.
 • Vores brug af dine oplysninger, som beskrevet ovenfor, er tilladt ifølge gældende databeskyttelseslovgivning, og behandlingen af personoplysninger sker under alle omstændigheder på grundlag af dit samtykke.

5. Brug af hjemmeside

Hvis du ønsker yderligere informationer om de cookies, vi indsamler, kan du finde vores cookiepolitik her.

6. Brug af vores ydelser og administration af din kontrakt

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn, hjemmeadresse, kontaktnummer/-numre, e-mailadresse, kontaktpersoner i nødstilfælde, log af telefonopkald og al korrespondance, oplysninger fra kontakt med kundeservice, resultatet af kundeundersøgelser, din brug af alarmtjenesten, GPS-data, samt log af systembrugere, herunder hændelser i forbindelse med alarm og reaktion ved aktivering af alarmen.

Vi bruger dine oplysninger til følgende formål:

 1. Telefonopkald: Vi kontakter dig pr. telefon, hvis det drejer sig om rutinemæssig service og vedligeholdelse, eller hvis alarmen aktiveres. Alle vores telefonopkald registreres, og registreringerne gemmes i en sikker tredjepartsdatabase. Optagelserne gemmes til brug for dokumentation og sikkerhed.
 2. Alarmregistreringer: Når du eller en anden bruger aktiverer eller deaktiverer alarmen, registreres det, hvornår dette skete, den metode der blev anvendt, og brugerens navn. Afhængig af hvilken type alarmsystem, der er installeret, er det muligt at få adgang til disse oplysninger på vores hjemmeside og mobilapplikation: https://mypages.verisure.com/login.html
 3. GPS-lokation: Din GPS-lokation registreres med henblik på at fastlægge, om du er hjemme eller ude, når alarmen udløses.
 4. Billeder og registreringer i alarmen: Når alarmen udløses, modtager vi billeder eller registreringer af din bolig alt afhængig af, hvilken type udstyr, der er installeret på sikringsadressen. Registreringer dækker kun en begrænset periode, der starter kort før alarmen udløses. Afhængig af, hvilken type ydelser du har valgt, kan du bruge systemet til at se og tage billeder af alle steder i boligen.
 5. Vi opbevarer billederne i op til 30 dage. Optagelserne vil kunne opbevares længere, hvis du ønsker dette af hensyn til undersøgelsen af en konkret hændelse.
 6. Vores brug af kundedata til analyser, sker på grundlag af vores berettigede interesse. Vi vurderer, at vores legitime interesser ikke overskrides af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.
 7. Vi bruger anonymiserede og/eller kombinationer af kundedata om dig til at administrere dit kundeforhold, herunder tilbyde dig målrettede produkter, kundeundersøgelser og prisjusteringer. Vi bruger ligeledes dine kundedata til optimering og videreudvikling af vores produkter, skræddersyede vejledning om alarmen og sikkerhedsforanstaltninger i hjemmet og til udvikling af markedsføring.
 8. Vores brug af dine oplysninger som beskrevet ovenfor er tilladt ifølge gældende databeskyttelseslovgivning, og behandlingen af personoplysninger sker under alle omstændigheder på grundlag af en juridisk bindende kontrakt, dvs. vores kontraktmæssige forpligtelse til at levere overvågningstjenester til dig. Ingen af de ovennævnte processer resulterer i, at der foretages væsentlige eller juridiske beslutninger udelukkende på automatiske måder.

Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, hvor seneste kundetransaktion er foretaget (regnskabsår = 1/1 til 31/12).

Oplysninger, som vi indsamler fra tredjemand

Vi modtager oplysninger om kundeemner fra tredjepartsvirksomheder såsom marketingsbureauer. Disse oplysninger opbevares i EU.

Vi indsamler og bruger sådanne oplysninger om dig til at markedsføre vores ydelser over for dig, hvis du ikke udtrykkeligt har fravalgt at blive kontaktet i markedsføringsøjemed. Vi giver dig mulighed for nemt at kunne fravælge dette til enhver tid, hvis du skulle skifte mening.

Vi opbevarer dine oplysninger i op til et år efter sidste henvendelse.

Videregivelse af oplysninger

Vi sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Vi deler dog muligvis oplysningerne med andre virksomheder i Verisure-koncernen i forbindelse med levering af vores produkter og ydelser. Eftersom vores aktiviteter kræver andre virksomheders ekspertise og ressourcer, vil der være behov for at dele oplysningerne med udvalgte modtagere, der er anført nedenfor, for at vi kan udøve disse aktiviteter. Disse virksomheder har tilsvarende juridiske forpligtelser som os for så vidt angår beskyttelse af dine oplysninger. Vi, og modtagerne af dine oplysninger, er ansvarlige over for dig for håndtering af dine oplysninger. Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere:

 1. Leverandører af cloud-løsninger, som opbevarer de oplysninger, der registreres i alarmen, og de personoplysninger, du videregiver, samt til at sikre fortsat drift i tilfælde af systemfejl.
 2. Leverandører af betalingssystemer, som anvendes af os at behandle betalinger for installation og ydelser.
 3. Leverandører af kommunikationssystemer, som anvendes af os til at komme i kontakt med dig.
 4. Vagtselskaber, som vi bruger til at sende en vagt til din bolig, hvis alarmen går i gang.
 5. Samarbejdspartnere, som anvendes til at sælge, installere og servicere vores alarmsystemer.
 6. Leverandører af ydelser, som anvendes af os til at opbevare oplysninger til styring af kundeforholdet.
 7. Leverandører af analyse- og søgemaskiner, som hjælper os med at forbedre og optimere hjemmesiden og produkter.
 8. Marketingbureauer, som hjælper os med at give dig markedsføring ud fra personlige præferencer.
 9. Derudover videregiver vi dele af dine personoplysninger til kreditvurderingsbureauer, postomdeling og pengeinstitutter, som alle har et selvstændigt formål med at behandle oplysningerne.
 10. Hvis vi eller en væsentlig del af vores aktiver overtages af tredjemand, overdrages dine oplysninger til den nye ejer. Den nye ejer vil være underlagt de samme love og regler i forhold til dine oplysninger, som vi er.
 11. Hvis vi sælger forretningsaktiviteter eller aktiver til tredjemand, videregiver vi dine data til den potentielle køber af disse aktiviteter eller aktiver.

Overførsel af oplysninger til udlandet

Vi opbevarer dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger.

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om overførslen, herunder kopi af dataoverførselsaftaler, som vi anvender, kan rekvireres ved henvendelse til os.

Tredjemand

Hvis du som kunde får installeret og leveret produkter og ydelser til din bolig eller virksomhed, og dette medfører, at der behandles personoplysninger om tredjemand som f.eks. gæster, familiemedlemmer, ansatte eller kunder, vil du være forpligtet til at informere dem om vores behandling af personoplysninger.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, således at vi bruger dem til de formål, der er anført i denne meddelelse. Du kan altid fravælge direkte markedsføring fra os, og i de tilfælde vil vi gemme dine oplysninger til kontrolformål, således at vi ikke kontakter dig fremover. Når vi ikke længere har behov for dine personoplysninger, bortskaffer vi dem på en sikker måde.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i relation til dine personoplysninger.

Du har ret til at få adgang til dine oplysninger, til at rette fejl i vores arkiver, til at få dine personoplysninger slettet og til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af disse. Du har ligeledes ret til at trække dit samtykke tilbage, til at fravælge fremtidig markedsføring og i nogle tilfælde til at få dine oplysninger overført til dig eller tredjemand, samt til at gøre indsigelse mod profilering og automatisk beslutningstagning, hvor dette har en væsentlig betydning for dig.

Kontaktoplysninger og klageprocedure

Hvis du har en forespørgsel vedrørende denne meddelelse, den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ønsker at udøve dine rettigheder eller indgive en klage, kan du kontakte os på e-mail: persondata@verisure.com. Herefter vil vi behandle din henvendelse hurtigst muligt.

Verisures databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på e-mail: dpo@verisure.dk.

Du kan tillige indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til den relevante tilsynsmyndighed: www.datatilsynet.dk.

Denne meddelelse om databeskyttelse blev opdateret i april 2019. Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse til enhver tid.